همیار پلیس

وروجک خان حکم همیار پلیس گرفت.عمو جونش علاوه بر کارت و حکم یک سری کارت آشنایی با علائم و تابلوها هم براش آورده که همون روز اول همشو یاد گرفته و هم اینکه بازی هوش و تمرکز هم داره که خیلی براش مفید هست.قلبممنون عموی خوبمقلب

/ 0 نظر / 85 بازدید